Zasady udziału

Łatwy dostęp do opieki stomatologicznej dla osoby niepełnosprawnej – to główna idea programu „Kierunek: Uśmiech”. Dlatego zasady udziału w nim są niezwykle proste.


Na leczenie w Czechach w ramach programu „Kierunek: Uśmiech” może zgłosić się osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 r. ż. i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Na leczenie można zgłosić się indywidualnie – kontaktując się z nami bezpośrednio. W imieniu osoby niepełnosprawnej na leczenie może zgłosić ją także placówka opiekuńcza, organizacja lub instytucja, pod skrzydłami której znajduje się pacjent. 

DOKUMENTY
Warunkiem udziału w programie, a tym samym leczenia jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wymagany jest oryginał lub odpis notarialny dokumentu. Zanim więc osoba niepełnosprawna zgłosi się do nas na leczenie, musi zebrać te dokumenty.

ZGŁOSZENIE NA LECZENIE
Aby osoba niepełnosprawna mogła skorzystać z refundowanego przez NFZ leczenia w Czechach  w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Polskiego Instytutu Zdrowia. Można to zrobić poprzez formularz na stronie głównej lub dzwoniąc do opiekuna pacjenta na numer tel. 514 699 779.  To właśnie Instytut dokonuje wstępnej weryfikacji dokumentacji oraz umawia wizytę w gabinecie. 

UWAGA! Jeśli pacjent jest podopiecznym ośrodka lub instytucji opiekuńczej, pracownikiem Zakładu Pracy Chronionej, podopiecznym Zakładu Aktywizacji Zawodowej albo opiekuje się nim Centrum lub Klub integracji społecznej,  na leczenie może zgłosić jedna z w/w instytucji . – WIĘCEJ O LECZENIU GRUPOWYM.

FORMALNOŚCI 
Zgłaszając się do Polskiego Instytutu Zdrowia pacjent poproszony zostanie o podpisanie „Umowy współpracy”. Dzięki niej Polski Instytut Zdrowia będzie mógł zwrócić się w imieniu pacjenta o refundację kosztów leczenia. Oznacza to, że pacjent nie będzie musiał z własnej kieszeni ponosić żadnych wydatków w trakcie leczenia, a później ubiegać się o ich zwrot w NFZ. To instytut wstępnie sfinansuje leczenie, a następnie wystąpi o jego refundację do NFZ, odciążając pacjenta od wszelkich formalności. Cały proces odbywa się bezgotówkowo.

LECZENIE
Po dopełnieniu formalności pacjentowi zostaje wyznaczony termin i jest kierowany do kliniki DENTATOR w Ostrawie, w której wykonywane są zabiegi stomatologiczne.

Zasady Ochrony Danych Osobowych [RODO] kliknij, by się zapoznać. 

Bezpłatny parking

Klimatyzacja

Windy w ośrodku

Udogodnienia

Leczenie w narkozie

Refundacja NFZ

Powered by Mobile Management