Wyjazdy grupowe org. / instytucje

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej swoich podopiecznych lub pracowników. Teraz możesz osobom niepełnosprawnym zapewnić kompleksowe leczenie u dentysty bez ponoszenia wydatków.

Program „Kierunek: Uśmiech” został stworzony nie tylko z myślą o indywidualnym pacjencie, ale także z myślą o: 
- podopiecznych organizacji zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi,
- niepełnosprawnych pracownikach Zakładów Pracy Chronionej.

Oznacza to, że z leczenia stomatologicznego  w Czechach refundowanego przez NFZ mogą korzystać całe grupy osób niepełnosprawnych. Warunek? Do leczenia w ramach programu „Kierunek: Uśmiech” mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Program „Kierunek: Uśmiech” może objąć kompleksowym leczeniem stomatologicznym w Czechach podopiecznych m.in.:

- Domów Opieki Społecznej – prywatnych, powiatowych, miejskich, prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe
- Zakładów Aktywizacji Zawodowej
- Centrów Integracji Społecznej
- Klubów Integracji Społecznej
- Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS)
- Ośrodków Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Środowiskowych Domów Pomocy
- Fundacji lub stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym,


a także niepełnosprawnych pracowników Zakładów Pracy Chronionej. Aby móc leczyć w Czechach swoich podopiecznych lub pracowników instytucja zajmująca się opieką lub Zakład Pracy Chronionej musi zgłosić się w pierwszej kolejności do Polskiego Instytutu Zdrowia. Można to zrobić poprzez formularz na stronie głównej "Zgłoś udział" lub dzwoniąc do opiekuna pacjenta na numer tel. 514 699 779.  To właśnie Instytut dokonuje wstępnej weryfikacji dokumentacji oraz organizuje wyjazd grupowy na leczenie.  

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest podpisanie przez każdego pacjenta „Umowy współpracy” z Polskim Instytutem Zdrowia. Dzięki niej leczenie w gabinecie w Czechach zostanie wstępnie sfinansowane. Oznacza to, że ani instytucja opiekuńcza lub Zakład Pracy Chronione , ani sam pacjent nie będą ponosić żadnych wydatków w związku, a tym samym nie będą musieli ubiegać się o samodzielny zwrot kosztów w NFZ.

Pacjenci leczeni w ramach programu kierowani są do gabinetu DENTATOR w Ostrawie lub Nachodzie. Placówki są przystosowane do przyjmowania pacjentów z niesprawnością. Posiadają poczekalnię indywidualną, jak również przestronną dla większych grup. 

DLACZEGO WARTO OBJĄĆ LECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODPIECZNYCH LUB PRACOWNIKÓW?
W wielu przypadkach to jedyna na szansa, aby poprawić stan zdrowia jamy ustnej u osoby niepełnosprawnej.
Niepełnosprawni pacjenci zyskują dostęp do leczenia w specjalnie przystosowanym gabinecie wykonującym zabiegi w znieczuleniu ogólnym.
Uczestnicząc w programie „Kierunek: Uśmiech” ani instytucja lub Zakład, ani pacjent nie ponosi z własnej kieszeni żadnych wydatków na leczenie.
W ramach programu ani pacjent, ani instytucja czy Zakład Pracy Chronionej nie muszą ubiegać się samodzielnie o refundację w NFZ wydatków na leczenie.

Bezpłatny parking

Klimatyzacja

Windy w ośrodku

Udogodnienia

Leczenie w narkozie

Refundacja NFZ

Powered by Mobile Management