Polityka prywatności - RODO. 

Szanowny Pacjencie !

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul:Nowogrodzka 50/515,Warszawa
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych - biuro[at]polskiinstytutzdrowia.com.pl
3) Serwis internetowy http://kierunekusmiech.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki zawierające informacje tekstowe, zapisywane najczęściej w formie plików tekstowych przez oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie). Dzięki stosowaniu cookies, serwis internetowy potrafi zapamiętać i rozpoznać urządzenie służące użytkownikowi do przeglądania stron internetowych, w celu personalizacji ustawień – poprzez dostęp do uprzednio zapisanych na Państwa urządzeniu plików.
4) Pliki cookies , gromadzone są wyłącznie na Państwa urządzeniu i są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub po wyczyszczeniu zawartości foldera zawierającego te pliki. Pragniemy poinformować, iż mają Państwo możliwość zmiany ustawień zapisu plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zezwolić lub zabronić zapisywanie plików cookies.
5) Wykorzystywane są one w celu obsługi formularza, wyszukiwarki zawartości serwisu, formularzy rejestracyjnych, analizy ilości użytkowników odwiedzających stronę internetową, możliwości uruchomienia zawartości wizualnej. Usunięcie plików cookies, lub wyłączenie możliwości ich zapisywania na Państwa urządzeniu końcowym może prowadzić do utraty funkcjonalności serwisu internetowego http://kierunekusmiech.pl
6) Podając całkowicie dobrowolnie dane osobowe, na formularzach witryny http://kierunekusmiech.pl wyraża Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie. Przekazane w ten sposób dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji programu KierunekUśmiech.pl
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) , Dentator CZ s.r.o.-Ostrava oraz biuro księgowe
9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
10) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
12) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa wynikających z:
• ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bezpłatny parking

Klimatyzacja

Windy w ośrodku

Udogodnienia

Leczenie w narkozie

Refundacja NFZ

Powered by Mobile Management