Pytania i odpowiedzi

Kto może skorzystać z refundowanego przez NFZ leczenia w Czechach?
W ramach programu „Kierunek: Uśmiech” leczymy osoby niepełnosprawne będące obywatelami Polski, które ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oznacza to, że z leczenia w Czechach może skorzystać m.in.

 • osoba niepełnosprawna ruchowo
 • osoba niepełnosprawna intelektualnie
 • osoba z chorobą neurologiczną, w tym neurodegeneracyjną

Z leczenia w ramach programu mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak również grupy osób będące pod opieką organizacji, instytucji, DPS, DOS, fundacji, etc.  

Dlaczego warto wyjechać na leczenie do Czech? 
Istnieje kilka powodów, dla których warto skorzystać z pomocy stomatologicznej w Czechach w ramach programu „Kierunek: Uśmiech”. 

 1. leczenie jest refundowane przez NFZ,
 2. pacjenci leczeni są w specjalnie do tego przystosowanym gabinecie
 3. gabinet wykonuje leczenie w znieczuleniu ogólnym, co jest bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnościami,
 4. gabinet leczy w standardzie opieki prywatnej, a tym samym leczenie jest wysokiej jakości,
 5. leczeniem osób niepełnosprawnych zajmuje się specjalnie przeszkolony w tym celu zespół medyczny;
 6. dzięki wyspecjalizowaniu gabinetu i 3 stanowiskom czas oczekiwania na wizytę skrócony jest do minimum,
 7. pacjent nie ponosi z własnej kieszeni żadnych wydatków – nie musi tak jak w Polsce najpierw zapłacić za zabieg, a później ubiegać się o zwrot kosztów (refundacje) w NFZ;
 8. wszelkie formalności związane z refundacją i dokumentacją załatwia za pacjenta Polski Instytut Zdrowia – organizator leczenia.
 9. pacjenci nie czekają w długiej kolejce. Czas oczekiwania na wizytę został skrócony do niezbędnego minimum.
 10. jesteś traktowany z szacunkiem i uwagą tak jak każdy inny pacjent

Dlaczego polski NFZ finansuje leczenie osób niepełnosprawnych w Czechach? 
Możliwe jest to dzięki obowiązującej Dyrektywie Transgranicznej. W oparciu o nią, od 15 listopada 2014 roku, każda osoba ubezpieczona w Polsce może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia wykonanego w dowolnym kraju Unii Europejskiej.  Z jednym istotnym zastrzeżeniem, NFZ zwraca wyłącznie za to leczenie, które określone jest w polskim koszyku gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej i to w kwocie nie wyższej niż ta, którą należałoby ponieść lecząc się w Polsce.

Jakie dokumenty muszę przygotować, aby leczyć się w Czechach? 
Bezwzględnym warunkiem leczenia w ramach programu „Kierunek: Uśmiech” jest posiadanie oryginału lub notarialnego odpisu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z przyznanym stopniem umiarkowanym lub znacznym.  Takie orzeczenie może otrzymać osoba, która ukończyła 16 r. ż., ma naruszoną sprawność organizmu, a przez swoje ograniczenia jest: osobą niezdolną do pracy zarobkowej lub wymagającą specjalnego przystosowania miejsca pracy; wymaga opieki lub pomocy w codziennych czynnościach, ma problemy w codziennych czynnościach, a przez to potrzebuje urządzeń, które mu je ułatwiają. 
Pacjent musi także posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).  

Chcę wyjechać na leczenie do Czech! Z kim się mam kontaktować?  
Aby zgłosić się na leczenie należy wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.kierunekusmiech.pl. Do 24 godzin skontaktuje się wtedy z Tobą opiekun pacjenta z Polskiego Instytutu Zdrowia – organizatora leczenia i poinstruuje Cię dalej o krokach jakie należy wykonać.  

Możesz także zgłosić się bezpośrednio do Instytutu wchodząc na stronę polskiinstytutzdrowia.pl dzwoniąc na numer: 514 699 779  lub pisząc maila na leczenie [małpa] kierunekusmiech.pl

Czym jest Polski Instytut Zdrowia i dlaczego pośredniczy w organizacji leczenia? 
To powołana w 2016 roku organizacja z siedzibą w Warszawie,  która zajmuje profesjonalną i kompleksową pomocą osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W przypadku programu „Kierunek: Uśmiech” Instytut odpowiada za przygotowanie wizyty i zebranie dokumentacji, wstępne finansowanie leczenia oraz refundację leczenia z NFZ.

 Jak wygląda kwalifikacja do leczenia? 
To bardzo prosty, kilkuetapowy proces, w którym do minimum ograniczyliśmy formalności.

 1. Zgłaszasz się do Polskiego Instytutu Zdrowia – organizatora Twojego leczenia w Czechach. Zgłosić może Cię także organizacja opiekująca się Tobą lub Zakład Pracy Chronionej. Zgłoszenia dokonujesz np. poprzez nasz formularz – LINK.
 2. Wspólnie z opiekunem pacjenta z Polskiego Instytutu Zdrowia przygotowujesz dokumenty niezbędne do podjęcia leczenia i późniejszej refundacji leczenia z NFZ.
 3. Podpisujesz umowę współpracy z Polskim Instytutem Zdrowia. Jest ona niezbędna do tego, abyś nie musiał ponosić z własnej kieszeni żadnych wydatków związanych z leczeniem. Na podstawie tej umowy Polski Instytut Zdrowia uzyska także refundację z NFZ.
 4. Zgłaszasz się na wizytę do gabinetu DENTATOR w Ostrawie, gdzie wykonywane jest leczenie.

Czy muszę podpisywać umowę współpracy z Polskim Instytutem Zdrowia? 
Tak. Warunkiem niezbędnym do podjęcia leczenia w ramach programu „Kierunek: Uśmiech” jest podpisanie przez pacjenta (lub instytucję opiekuńczą) umowy współpracy z Polskim Instytutem Zdrowia. Dzięki tej umowie nie musisz ponosić żadnych kosztów leczenia w Czechach. Instytut wstępnie finansuje Twoje leczenie, a następnie refunduje je w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteś narażony na żadne wydatki w gabinecie. Nie musisz także czekać od 30 do 60 dni na zwrot poniesionych kosztów leczenia. 

Czy wyjazd wiąże się z jakimś wydatkiem po mojej stronie? 
Nie. Podpisując umowę współpracy z Polskim Instytutem Zdrowia nie ponosisz żadnych wydatków związanych z leczeniem stomatologicznym w Czechach. Twoje leczenie jest wstępnie finansowane przez Polski Instytut Zdrowia, który następnie refinansuje je w NFZ. Twój portfel pozostaje nienaruszony.

Kto może zgłosić mnie na leczenie w Czechach?
Na leczenie możesz zgłosić się samodzielnie. Może to również zrobić Twój prawny opiekun.  Może to również zrobić:

 • Dom Opieki Społecznej – prywatny, powiatowy, miejski, prowadzony przez fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe
 • Zakład Aktywizacji Zawodowej
 • Centrum Integracji Społecznej
 • Klub Integracji Społecznej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
 • Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Środowiskowych Domów Pomocy
 • Fundacja lub stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Zakład Pracy Chronionej.

 Czy mogę wyjechać na leczenie sam? 
 Tak. Aby podjąć się leczenia w ramach programu „Kierunek: Uśmiech” można zgłosić się samodzielnie do Polskiego Instytutu Zdrowia, który umówi Ci wizytę w gabinecie DENTATOR. Możesz to zrobić przez nasz formularz na stronie głównej - przycisk "Zgłoś udział". 

Czy Dom Opieki Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może wysłać mnie na leczenie do Czech? 
Tak. Ośrodek opiekuńczy może zwrócić się do nas z prośbą o organizację dla Ciebie leczenia indywidualnego lub grupowego w Czechach. Ośrodek może to zrobić przez nasz formularz na stronie głównej - przycisk "Zgłoś udział". 

Czy Zakład Pracy Chronionej, w którym pracuje może wysłać mnie na leczenie do Czech ? 
Tak. Zakład Pracy Chronionej, w którym pracujesz może zwrócić się do nas z prośbą o organizację dla Ciebie leczenia indywidualnego lub grupowego w Czechach. – Zakład może to zrobić przez nasz formularz na stronie głównej - przycisk "Zgłoś udział". 

 Czy w Czechach możliwe jest leczenie większych grup osób niepełnosprawnych? 
Tak. Program „Kierunek: Uśmiech” umożliwia leczenie większych grup pacjentów np. wybranej grupy lub wszystkich podopiecznych np. Domu Opieki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej. Leczenie grupowe może także zorganizować Zakład Pracy Chronionej  lub Zakład Aktywizacji Zawodowej.

Jakie leczenie mi przysługuje w Czechach? 
Pakiet świadczeń,  do którego masz dostęp w Czechach to ten sam pakiet świadczeń gwarantowanych  dla osób powyżej 18 r. ż., co w Polsce. Dziś składa się na niego ponad 100 pozycji. Szczegółowy wykaz możesz znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia - http://www.mz.gov.pl/leczenie/leczenie-stomatologiczne/

Czy leczenie w Czechach wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym? 
Tak. Pacjenci wymagający znieczulenia ogólnego leczeni są w gabinecie DENTATOR w Ostrawie w narkozie. Na miejscu obecny jest profesjonalny zespół składający się z anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. Gabinet natomiast został także w pełni przystosowany do wykonywania zabiegów w narkozie.

Czy gabinet w Czechach przystosowany jest do wizyty osoby na wózku inwalidzkim? 
Tak. W samym gabinecie zniesiono wszelkie bariery architektoniczne, które mogłyby utrudnić poruszanie się osobom na wózku. Pomieszczenia, w których odbywa się leczenie, jak również poczekalnia są przestronne. W gabinecie działa także winda. Podobnie jak w gabinecie, tak i w budynku Polkliniki Kostelni, w której mieści się DENTATOR, brak barier architektonicznych.

 Czy osoba niepełnosprawna intelektualnie może leczyć się w Czechach? 
 Tak. Jeśli osoba niepełnosprawna ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być leczona w ramach programu „Kierunek: Uśmiech”.

 Dlaczego kierowany jestem tylko do gabinetu DENTATOR w Ostrawie? 
Obecnie to jedyna placówka w Czechach, która została w pełni przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych w ramach Dyrektywy Transgranicznej, spełniając przy tym surowe wymogi dotyczące doświadczenia zespołu, sprzętu, standardu leczenia i warunków.

Ile razy będę musiał odwiedzić gabinet w Czechach? 
To zależy od przypadku i złożoności leczenia. Najczęściej wystarczy tylko jedna wizyta, na której wykonywany jest zabieg. Może jednak zdarzyć się sytuacja, w której tych wizyt będzie musiało być więcej, zwłaszcza jeśli leczenie będzie bardziej złożone.

Bezpłatny parking

Klimatyzacja

Windy w ośrodku

Udogodnienia

Leczenie w narkozie

Refundacja NFZ

Powered by Mobile Management